Skip to main content

Klantcasus De Nederlandsche Bank

Noortje de Lange
januari 31, 2024

Introductie

Bij de Nederlandsche Bank (DNB) is de prestatiedruk diep geworteld in de cultuur als toezichthouder en centrale bankier. De verantwoordelijkheid voor financiële stabiliteit weegt zwaar! De druk om te presteren is voelbaar, wat vraagt om een doeltreffende aanpak om de balans te bewaren tussen hoge verwachtingen en het welzijn van medewerkers.

Doelstelling

Het streven naar duurzame welvaart is niet alleen extern gericht, maar ook intern, richting het welzijn van de medewerkers. Hoe houd je medewerkers gezond? En hoe kan je hen helpen om de prestatiedruk niet alleen als een bedreiging te beschouwen, maar als een uitdaging om de mentale weerbaarheid te versterken? 

Onewave Programma

DNB heeft het Onewave programma ingezet om medewerkers inzicht te geven in hun persoonlijke energie. Wat veroorzaakt stress, en wat is nodig om hiervan te herstellen? Medewerkers doorlopen het programma in groepen van 15 collega’s. Door het datagedreven karakter van het programma wordt een grote groep mensen bereikt, ook de mensen die “energiemanagement” of “vitaliteit” doorgaans maar soft of vaag vinden. DNB HR Adviseur Folkert Hersman: “Het is een ‘harde’ aanpak op een ‘zacht’ thema”.

Resultaat

Het Onewave Programma levert merkbare veranderingen op individueel niveau op. Medewerkers ervaren niet alleen meer energie, maar gaan ook bewuster om met stressfactoren, zoals de druk van hoge verwachtingen. Daarnaast delen zij hun inzichten en ervaringen onderling. Hierdoor ontstaat een groter bewustzijn rondom het belang van herstel. Het Onewave programma draagt daarmee niet alleen bij aan het welzijn van individuen, maar ook aan een gezondere manier van werken binnen de organisatie.