Skip to main content

Privacy Policy

Bij Onewave vinden wij je privacy erg belangrijk. We zijn Privacy Verified gecertificeerd. Dit betekent dat onze omgang met persoonsgegevens aantoonbaar in lijn is met de AVG.

Deze privacy- en cookieverklaring is het laatst aangepast op 8 maart 2023.

Onewave the Agency B.V. (hierna: Onewave) biedt dienstverlening op het gebied van (persoonlijke) energie en vitaliteit. Wij doen dit onder andere middels vitaliteitsprogramma’s, workshops en onze website (www.onewave.agency) (hierna: dienst of dienstverlening). In het kader van de dienstverlening die wij aanbieden verwerken wij persoonsgegevens. In deze privacy- en cookieverklaring lees je welke persoonsgegevens wij van je verwerken en wat we daarmee doen.

 

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Jouw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Wij verkrijgen verschillende persoonsgegevens van je. Per doeleinde geven wij aan welke gegevens wij van je verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van je bijhouden, neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onderaan in deze privacy- en cookieverklaring.

 

Voor het leveren van onze diensten

Als deelnemer van het programma, verwerken wij verschillende (bijzondere) persoonsgegevens van je. Deze persoonsgegevens worden op verschillende manieren verzameld.

Hierbij willen we graag benadrukken dat sensitieve data onder geen enkele omstandigheid worden gedeeld met je werkgever, of iemand anders, anders dan jijzelf.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens bij inschrijving:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Geslacht

 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens zodra je deelneemt aan het programma:

 • Lengte
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Hartslag(variatie)
 • Activiteiten (bewegingsgedrag)
 • Aantal uren slaap
 • Perceptie over kwaliteit slaap
 • Beweging door middel van GPS-gegevens
 • Zuurstofgebruik
 • Gegevens over (chronische) ziekten en/of aandoeningen
 • Medicatie gebruik
 • Eventuele persoonsgegevens die je als deelnemer zelf aan ons verstrekt in het kader van het bijhouden van je dagboek/ logboek

 

Gezondheidsgegevens verwerken wij op basis van je persoonlijke toestemming, zodat wij onze diensten aan je kunnen leveren. Wij delen deze gegevens in geen geval met iemand anders dan jezelf, dus zeker ook niet met je werkgever. Alle verwerkingen van overige persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze dienstverlening (zoals je naam, adres en contactgegevens), verwerken wij op basis van de uitvoering van de overeenkomst.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens tot maximaal 12 maanden na het beëindigen van de dienst. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijke verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht van 7 jaar).

 

Voor contact en klachtafhandeling

Wanneer je ons een e-mailbericht stuurt, het contactformulier op de website invult, ons telefonisch benadert, of op een andere manier contact met ons opneemt, dan ga je in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Zakelijke informatie (indien je vanuit zakelijk oogpunt contact opneemt)
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Social media-account
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht

 

Wij slaan deze contactmomenten met de door jou verstrekte persoonsgegevens op voor het uitvoeren van het contact en het eventueel afhandelen van jouw klacht. We bewaren deze informatie, zo lang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal 2 jaar nadat wij voor het laatst contact met je hebben gehad, omdat we er zeker van willen zijn dat we jouw vraag of klacht goed hebben afgehandeld.

 

Voor het versturen van nieuwsbrieven

Via onze website kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief van Onewave (toestemming). Wij versturen één keer per maand een nieuwsbrief per e-mail met daarin acties, inspiratie, inzichten en de nieuwste producten en diensten van Onewave. Verder kunnen wij op basis van jouw account gepersonaliseerde berichten versturen mocht je dat willen.

Hiervoor verwerken wij jouw e-mailadres.

Wij bewaren jouw gegevens totdat je je uitschrijft voor onze nieuwsbrief. Mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je je op elk moment afmelden via de link onderaan in de nieuwsbrief.

 

Voor aanvragen whitepaper, demo en/of informatief gesprek

Op onze website kun je vrijblijvend een whitepaper, demo en/of informatief gesprek aanvragen. Onewave neemt vervolgens contact met je op met betrekking tot het whitepaper, demo en/of informatief gesprek. Om contact met je op te kunnen nemen en een passend aanbod te kunnen uitbrengen, heeft Onewave een aantal persoonsgegevens van je nodig. Het (online) invullen van je persoonsgegevens is noodzakelijk zodat wij contact met je op kunnen nemen over het whitepaper, demo en/of informatief gesprek, daarom is de verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Bedrijfsnaam
 • Functie
 • Eventuele persoonsgegevens die je zelf invult als inhoud van een bericht

 

Wij bewaren jouw persoonsgegevens tot maximaal twee jaar. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht van 7 jaar).

 

Voor dienstverlening ten aanzien van leveranciers

Om onze dienstverlening aan te bieden maken wij gebruik van verschillende leveranciers. In dat kader hebben wij verschillende gegevens nodig om de order af te handelen (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Zakelijk adres
 • Naam contactpersoon
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Financiële gegevens
 • Eventuele overige informatie die je met ons deelt

 

Wij bewaren deze gegevens tot maximaal twee jaar. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijke verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht van 7 jaar).

 

Voor werken bij Onewave

Heb je gereageerd op één van onze vacatures of heb je een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij jouw persoonsgegevens om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Curriculum Vitae
 • Motivatiebrief
 • Pasfoto
 • Salarisindicatie
 • Referenties
 • Eventuele overige informatie die je meestuurt met jouw sollicitatie

 

Jouw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 6 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met je kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we je op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met jouw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. Je kunt jouw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien je bij ons komt werken, bewaren wij jouw sollicitatiegegevens in het personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal 2 jaar na indiensttreding.

Een social media- en internetonderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft. Wij doen dit dan ook op basis van ons gerechtvaardigde belang. Wij zoeken hiervoor op jouw naam via Google, en jouw eventuele profiel op diverse social media. Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn; wij zullen je niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of een connectie met ons te maken. De resultaten van het onderzoek worden met je besproken. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je dit bij ons aangeven op het moment dat je solliciteert.

Onewave deelt jouw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • Wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken (bijvoorbeeld de IT dienstverlener van de gebruikte tools, of de coach die je helpt als onderdeel van het programma;
 • Wij daar een wettelijke grondslag voor hebben;
 • Wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

 

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Hostingpartij
 • Cookiedienstverleners
 • Betalingsdienstverleners en incassobureaus
 • Postorderbedrijven
 • Marketingbedrijven
 • Coaches
 • Partners
 • Overheidsdiensten (o.a. de Belastingdienst, gemeenten)

 

Sommige van onze leveranciers zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) gevestigd. In dat geval zorgen wij dat er passende waarborgen zijn genomen om jouw privacy te beschermen.

Deze privacy- en cookieverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Onewave. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites, die via een link op onze website bereikbaar zijn.

Op onze website gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

Wij gebruiken onderstaande soorten cookies:

 • Functionele cookies: deze cookies hebben een functionele rol binnen de website. De cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert.
 • Analytische cookies: deze cookies geven ons inzicht in hoe onze website wordt gebruikt. Op basis van deze informatie kunnen wij onze website gebruiksvriendelijker maken.
 • Marketing cookies: deze cookies maken het mogelijk om je gepersonaliseerde advertenties te laten zien (via onze advertentiepartners).

 

De cookies kunnen onder andere de volgende gegevens van je verzamelen:

 • Naam
 • Login informatie
 • Schermweergave opties
 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Referrer-URL
 • Gedrag binnen de applicatie

 

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de cookies die wij gebruiken.

 

Functioneel:

 • Diversen:
  First party cookies met strikt functionele doeleinden.
  DOEL: Deze cookies maken noodzakelijke functionaliteiten van de applicatie mogelijk, zoals het onthouden van de gekozen taal en of er toestemming is gegeven voor cookies, het tonen van de cookiebanner etc.
  BEWAARTETERMIJN: Maximaal 2 jaar

 

Analytisch:

 • Hotjar (Hotjar Ltd., Malta / Privacyverklaring):
  DOEL: Hotjar is een technologische dienst die ons helpt om de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (hoeveel tijd zij doorbrengen op welke pagina, op welke linkjes zij besluiten te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, etc.). Dit stelt ons in staat om onze applicatie te verbeteren met feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om data te verzamelen van het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (in het bijzonder IP-adressen van apparaten (vastgelegd en opgeslagen alleen in geanonimiseerde vorm), schermresolutie van apparaat, apparaat type (unieke apparaat-ID’s), browser informatie, geografische locatie (alleen op landsniveau), voorkeurstaal voor weergave van onze applicatie).
  BEWAARTETERMIJN: 1 jaar
 • Google Analytics (Google LLC, Verenigde Staten  / Privacyverklaring):
  DOEL: Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het gebruikersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. Wij hebben deze cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat wij:
  • een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;
  • Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven;
  • verder geen gegevens delen met Google; en
  • wij geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met analytics.
  BEWAARTETERMIJN: Maximaal 2 jaar

 

Marketing:

 • Google Adwords  (Google LLC, Verenigde Staten / Privacyverklaring):
  DOEL: Cookies van Google AdWords worden gebruikt om websitebezoekers terug te laten keren gebaseerd op hun online websitegedrag.
  BEWAARTETERMIJN: Maximaal 1 jaar
 • Hotjar (Hotjar Ltd., Malta / Privacyverklaring):
  DOEL: Hotjar is een technologische dienst die ons helpt om de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (hoeveel tijd zij doorbrengen op welke pagina, op welke linkjes zij besluiten te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, etc.). Dit stelt ons in staat om onze applicatie te verbeteren met feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om data te verzamelen van het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (in het bijzonder IP-adressen van apparaten (vastgelegd en opgeslagen alleen in geanonimiseerde vorm), schermresolutie van apparaat, apparaat type (unieke apparaat-ID’s), browser informatie, geografische locatie (alleen op landsniveau), voorkeurstaal voor weergave van onze applicatie).
  BEWAARTETERMIJN: Sessie
 • Albacross  (Albacross Nordic AB, Zweden / Privacyverklaring):
  DOEL: Cookies van Albacross worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in welke bedrijven onze website bezoeken en eventueel interesse hebben in onze diensten. Dit informeert vervolgens onze LinkedIn Advertising zodat wij deze gerichter kunnen inzetten.
  BEWAARTERMIJN: Maximaal 24 maanden

 

In- en uitschakelen van cookies

In jouw webbrowser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van jouw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

 

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser. Hieronder vind je per browser een link naar de website van de aanbieder waar stapsgewijs wordt omschreven hoe je cookies kan blokkeren of verwijderen.

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen dan ook passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van je verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van je verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, waaronder tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht om jouw toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van je verwerken te laten overdragen aan een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.

 

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien je één van je rechten wilt uitoefenen, dan kun je dat kenbaar maken via info@onewave.agency.

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum bovenaan in dit document en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Als je vragen hebt, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens, dan kun je een e-mail sturen naar info@onewave.agency. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met jou. Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.