Skip to main content

Effectieve gedragsverandering – welke modellen helpen en hoe zet je die in?

Noortje de Lange
januari 17, 2024

Gedragsver­andering op de werkvloer: wat is er nodig voor blijvende vitaliteit?

 

In de steeds veranderende wereld is het belangrijk om een gezonde en energieke manier van werken te stimuleren, zodat medewerkers optimaal kunnen bijdragen. Je wil dat iedereen in je team met focus kan werken, dat er effectief vergaderd wordt, en dat er voldoende pauze wordt genomen. Je bent ongetwijfeld al bekend met de uitdagingen die hierbij komen kijken! Hoe krijg je je hele team aan boord? Hoe motiveer je medewerkers? En hoe zorg je voor blijvend gezond gedrag? Je bent er misschien al achter dat eenmalige acties soms even een impuls geven, maar meestal geen blijvend succes hebben. De kern van van duurzame transformatie is gedragsverandering. En om dat te bereiken is er meer nodig dan simpele instructies en oppervlakkige interventies.

In deze blog:

  • Geven we een kijkje achter de schermen van gedragsverandering 
  • Gaan we dieper in op het belang van technologie
  • Krijg je een antwoord op de vraag: “Hoe maak je gedragsverandering écht blijvend?”

 

Laten we erin duiken!

 

Gedrags­verandering vanuit individueel en organisatie­perspectief

 

Gezonde keuzes maken is enerzijds een individuele verantwoordelijkheid. Aan de andere kant kun je hier als leidinggevende ook een belangrijke rol in spelen. In het speelveld van gedragsverandering bestaan twee krachtige modellen die vaak worden ingezet om het proces te doorgronden, zowel op individueel als op organisatieniveau. 

Als we naar individuele gedragsverandering kijken helpt het om te begrijpen waar een medewerker mee te maken krijgt als hij/zij aanpassingen wil doen in dagelijkse patronen. Bijvoorbeeld: vaker pauze nemen. Wij werken graag met de cirkel van gedragsverandering van Prochaska en diClemente. Deze cirkel beschouwt gedragsverandering als een doorlopend proces met verschillende fasen die mensen doorgaan wanneer ze hun vitaliteit willen verbeteren. Van ontkenning, bewustwording, kenniswerving en daadwerkelijke verandering tot triomf en, heel realistisch, terugval. Het is een doorlopend proces, en als je dit begrijpt kun je medewerkers helpen   om gezonde gewoontes beter vol te houden.

Om een medewerker te ondersteunen, is het belangrijk om te snappen in welk stadium diegene zit en wat nodig is om een stap vooruit te zetten.

Naast persoonlijke begeleiding zijn er ook dingen die je als team kunt aanpakken. Want volgens hoogleraar vitaliteitsmanagement Tinka van Vuuren is de werkomgeving net zo belangrijk voor gezondheid als je leefstijl! Om hier invulling aan te geven werken wij graag met het McKinsey Change model. Dit model onderscheidt  vier essentiële voorwaarden voor doeltreffende gedragsverandering. 

  1. Het vertellen van een passend verhaal. Help jouw team bij het begrijpen van waarom een gezonde manier van werken zo belangrijk is. 
  2. Het creëren van rolmodellen. Denk aan leiders die het goede voorbeeld tonen. Of teamleden die ambassadeur zijn!
  3. Het bouwen van werkwijzen  en processen die gezond en vitaal gedrag  ondersteunen en begeleiden. 
  4. Het ontwikkelen van de juiste vaardigheden. Je team heeft op verschillende vlakken kennis nodig om gezond en energiek te blijven.

Het zijn twee modellen die je enorm waardevolle inzichten geven in de complexiteit van gedragsverandering. Gebruik ze als kompas bij het vormgeven van verandering binnen jouw team. 

 

Meetbare inzichten leiden tot verandering

 

De effectiviteit van onze vitaliteitsprogramma’s is mede te danken aan de inzet van technologie. Het maakt niet alleen de voortgang meetbaar, maar biedt ook ongekende inzichten in energiepatronen. Ervaring leert ons dat het objectief meten van rustmomenten, stress, slaapkwaliteit en de effecten van sport en beweging ons een schat aan informatie oplevert. We denken vaak exact te weten wat we nodig hebben, maar de technologie laat regelmatig blinde vlekken zien, en onbekende aspecten van onszelf. 

Maar let op, met die data moet je ook concreet aan de slag gaan. De essentie ligt in het helpen van je team bij het vertalen van hun data naar daadwerkelijke veranderingen, zowel op de werkvloer als thuis. Tegenwoordig dragen veel mensen een smartwatch om data op te halen, maar we zien ook dat die data nauwelijks benut wordt om het in te zetten voor daadwerkelijke verandering.

Meer weten over hoe je omgaat met individuele verschillen? Bekijk deze korte Onewave video!

 

Individu versus leiding­gevende: wie speelt welke rol?

 

Veel mensen gaan ervan uit dat gedragsverandering een eenvoudige opgave is, maar staan dan versteld bij de realiteit. Zo’n proces blijkt vaak complex en uitdagend te zijn. Daarnaast wordt snel duidelijk dat het opstarten van verandering niet gelijk staat aan duurzame transformatie. Hoe zorg je ervoor dat gedragsverandering blijvend is? 

Verantwoordelijkheid speelt hier de hoofdrol. Het is essentieel om de regie aan jouw medewerkers te geven. Wanneer zij inzicht krijgen in hun energiepatronen, realiseren ze zich vaak dat zij de enigen zijn die ook daadwerkelijk iets aan de situatie kunnen veranderen. Verandering die opgelegd wordt vanuit de organisatie is vaak kortstondig en niet intrinsiek gemotiveerd. 

Ook leiders spelen hier een grote rol. Bijvoorbeeld door zelf aan te tonen dat niet altijd alles perfect loopt, gedrag bespreekbaar te maken en ook kwetsbaarheid te tonen binnen het team. Het delen van persoonlijke uitdagingen draagt bij aan een open en ondersteunende sfeer. 

Hou het proces vooral leuk en positief. Vitaliteit mag niet als een saaie verplichting aanvoelen, maar eerder als een gezamenlijk avontuur. Het is oké als het een keer misgaat; het gaat erom te begrijpen wat je kunt doen, samenwerken en elke keer een stapje verder komen. 

Meer weten over duurzame gedragsverandering? Bekijk deze korte Onewave video! 

Wil jij jouw team helpen om met meer energie én productiviteit te werken? Onewave is er voor jou! Ontdek hier hoe we jou kunnen ondersteunen!