Skip to main content

“De druk is hoog en het werk verandert.” Zo helpt de Gasunie haar medewerkers om de energietransitie op een gezonde manier te realiseren.

Noortje de Lange
januari 8, 2024

Jullie investeren veel in het welzijn van medewerkers, waarom eigenlijk?

“Iedereen kijkt naar Gasunie als het gaat om de stappen die we maken in de energietransitie. De druk is hoog en het werk verandert. Het gaat steeds meer om nieuwe business en partnerships. Daarbij nemen we ook ontzettend veel nieuwe medewerkers aan. Kortom: er gebeurt veel. En dat is leuk, het zorgt voor dynamiek, maar het vraagt ook wat van mensen. Je moet op jezelf passen.”

En welke uitdagingen hebben medewerkers?

“Dat verschilt per persoon. Veel mensen voelen zich verantwoordelijk en betrokken, en dat is mooi, maar de grens tussen gezond en ongezond is heel dun. We hebben in het bedrijf aandacht voor de mentale belasting die het werk met zich meebrengt. En we voelen ook de urgentie om daar iets mee te doen, want we hebben iedereen knetterhard nodig.”

Is dat nieuw voor jullie? Dat je je als werkgever daar nu verantwoordelijk voor voelt?

“Nou, ik vind dat Gasunie altijd goed heeft gezorgd voor haar mensen. Maar we zien nu wel dat er meer nodig is om te zorgen dat iedereen gezond blijft en maximaal kan bijdragen. En dat uit zich in allerlei vormen. Onze raad van bestuur vlogt bijvoorbeeld elke week, om medewerkers op de hoogte te houden van wat er gebeurt. Daarin zeggen ze vaak: ‘Denk goed om jezelf, we vinden het belangrijk dat je gezond je werk kan doen’. Dus dat is wel een verandering die ik zie waar ik blij mee ben.”

Wat hebben jullie ingericht om het welzijn van medewerkers te bevorderen?

“Medewerkers kunnen bij ons altijd met een deskundige praten over hun gezondheid, zorgen of thuissituatie. Want soms wil je dat nog niet met je collega’s of leidinggevende bespreken. Laatst hadden we een spreker over mentale veerkracht. Op die manier proberen we te inspireren en de bewustwording te vergroten. Mantelzorg is een thema waar we actief aandacht aan besteden, en over twee weken hebben we een lunchlezing over werken en de overgang.

En daarnaast werken we nu bijna twee jaar samen met Onewave, met als doel om gezondheid en welzijn van medewerkers structureel te verbeteren. En daarmee ook te werken aan productiviteit en duurzame inzetbaarheid. Zo’n 80 medewerkers hebben inmiddels aan het Onewave programma deelgenomen, en volgend jaar gaan er nog eens zo’n 300 medewerkers deelnemen. Dit doen we in teamverband, zodat het niet bij een eenmalige actie blijft, maar we ook écht een verandering maken in de manier van werken.”

Welke aanvulling biedt het Onewave programma op de andere interventies?

“We willen dat medewerkers zelf de regie hebben. Mensen zijn zo verschillend. Je kan wel zeggen: de werkdruk op deze afdeling is te hoog, maar dat ervaart niet iedere medewerker hetzelfde. We willen dat medewerkers inzien wat voor hen werkt. Wat is gezond voor mij? Hoe past mijn werk daarin? En hoe richt ik mijn dagen dan in? Het Onewave programma maakt vitaliteit heel concreet en toepasbaar.

Wat ik ook belangrijk vind is dat er een gesprek over wordt gevoerd. Dat er geen drempel in wordt ervaren en dat er niet alleen maar naar de werkgever gewezen wordt voor een oplossing. We doen het samen.”

Die drempel wegnemen is moeilijk. Ik spreek genoeg mensen die zeggen: ‘Ik weet dat ik mag sporten onder werktijd, maar toch durf ik het niet.’ Hoe is dat bij jullie?

“Bij ons is daar echt ruimte voor. Sterker nog: wij hebben een hardloopgroep op dinsdag en donderdag tussen de middag. En in november organiseren we de maand van de gezondheid. Dan is er een grote yogasessies voor 50 deelnemers tegelijk.”

Waar baseren jullie strategische keuzes op, rondom welzijn?

“Verzuim is één van de makkelijkste cijfers waar je aan kunt zien hoe het gaat. Dus als daar wat speelt, weten we wat we te doen hebben. Maar ook het PMO/PAGO geeft ons veel inzicht in wat goed gaat en beter kan als het gaat over gezondheid en werk.

En via medewerkerstevredenheidsonderzoeken krijgen we inzicht in de mate van betrokkenheid en werkgeluk. Daar zijn we ook gewoon op dagelijkse basis over in gesprek met elkaar.

We richten ons in onze aanpak op de preventieve kant. We zijn ons ervan bewust dat de werkomgeving een belangrijke factor is die bepaalt of medewerkers maximaal kunnen presteren. Voelen ze zich veilig genoeg om tot de beste ideeën komen?”

Waarom koos je eigenlijk voor een samenwerking met Onewave?

“Om meerdere redenen. Er ligt een goed programma met wetenschappelijke onderbouwing. En het contact is heel plezierig. Ik merk dat jullie je inleven in ons als klant, en goed met ons mee kunnen denken over passende oplossingen.”

En welke resultaten heb je tot nu toe gezien?

“Dat mensen nu zelf een beeld hebben van hun energieverbruik: hoe ziet dat er nou uit? Wat zijn energieslurpers voor mij en wanneer moet ik herstellen? Dat inzicht, in combinatie met de handvatten die ze krijgen, vind ik echt een succes.

Ook merkte ik dat de meting een gesprek op gang bracht onder collega’s. Zo liet iemand van de week nog zien dat hij aan het meten was. En ik zat in een groep waar iemand zei: ‘Jeetje, ik dacht dat ik de enige was die slecht sliep’. En dan is het zo mooi om te horen dat anderen daar ook mee worstelen, dan kan je het daar dus over hebben.”

Wat is voor jou persoonlijk de grootste winst van het programma?

“Ik ben me veel bewuster geworden van hersteltijd. De meting was een eyeopener en helpt me om hersteltijd daadwerkelijk in te zetten. Ik ben iemand die de drang voelde om altijd bezig te zijn. Nu kan ik veel beter rust vinden in rust nemen. Dat had ik eerst niet.”